Utvikling av innholdet og undervisningsprogrammet for et kurs om bærekraftig bygging og håndtering av bygge- og riveavfall (BRA), basert på felles case-studier utført av studenter fra ulike universiteter som samarbeider.

Contact

Designed and Developed by Evozon Systems