BIM-LCA

Det overordnede målet med dette prosjektet er å trene fremtidige byggebransjeprofesjonelle, for øyeblikket studenter, til å bli drivkrefter for endring i byggebransjen mot en bærekraftig byggemodell som bruker naturlige og resirkulerte materialer, reduserer miljøpåvirkningen og dermed oppfyller målene i EU-direktivene og medlemslandenes planer.

Our partners:
Våre partnere:
Våre partnere:

Om prosjektet

Hovedmålet med prosjektet samsvarer helt med den horisontale prioriteringen ‘Miljø og kampen mot klimaendringer’. I tillegg til den akademiske opplæringen vil vi gjennom hele prosjektet gi bevissthetstips til deltakerne: miljøtips for en mer bærekraftig livsstil og muligheter for å reise med minst mulig miljøpåvirkning når det er mulig.

Dette prosjektet har to hovedresultater:

Utvikling av innholdet og undervisningsprogrammet for et kurs om bærekraftig bygging og håndtering av bygge- og riveavfall (BRA), basert på felles case-studier utført av studenter fra ulike universiteter som samarbeider.

Utvikling av en nettapplikasjon som beregner og viser to mulige fremtidige scenarioer innen byggebransjen i flere land. Det første scenariet tilsvarer situasjonen uten forbedring av byggemodellen, og det andre scenariet viser situasjonen når forbedringen skjer, og viser resultatene for energiforbruk, avfallproduksjon og utslipp av klimagasser i begge tilfellene. Applikasjonen vil hente data fra studier knyttet til voksende trender i byggebransjen, fra databaser for byggeprodukter og fra studier om materialer og livssyklusanalyse (LCA) av produkter. Studentene vil forbedre sine digitale ferdigheter takket være BIM (Building Information Modelling) -metodikken og Open LCA-programvaren som brukes gjennom hele prosjektet, samt ulike plattformer for å samhandle med hverandre: møter online, dele dokumenter, osv.

Til slutt vil dette prosjektet gi mye oppmerksomhet til studenter med færre muligheter, og tilby dem muligheten til å delta i en fysisk treningsaktivitet i Spania, som et utgangspunkt for utvikling av praktiske casestudier.

Nyhetsbrev

Følg vårt nyhetsbrev