Partenere

Kontaktpersoner:

Susana Sanfelix

Anna-Lena Kjøniksen

Høgskolen i Østfold tilbyr rundt 100 studieprogrammer i moderne fasiliteter. Skolen har nesten 7 000 studenter: rundt 3 600 ordinære studenter på Halden-campus, ca. 2 400 studenter på Fredrikstad-campus, og omtrent 1 000 studenter som følger videreutdanningsprogrammer og faglig utvikling ved HiØ VIDERE (senter for kontinuerlig utdanning) på begge campusene. Skolen har over 550 ansatte. Avdelingen for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold ligger i Kråkerøy, midt i Fredrikstad by, og har omtrent 430 studenter og 32 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelorprogrammer innen sivilingeniør, elektroingeniør og maskiningeniør. Det tilbys også et unikt bachelorprogram innen innovasjon og prosjektledelse, og en nylig opprettet mastergrad innen grønn energiteknologi.

På området for bærekraftig bygging har HiØ erfaring med følgende temaer:

 • Lavkarbonbetong, inkludert geopolymerer og kalsiumsulfatoaluminat-sementer
 • Bruk av faseendringsmaterialer for å redusere energiforbruket i bygninger og forbedre termisk komfort
 • Livssyklusanalyse (LCA) og miljøvaredeklarasjon (EPD)
 • Nanoteknologi
 • Energieffektivitet
 • BIM
 • Lean
 • Bruk av droner for inspeksjon av broer og vurdering av deres styrke

Kontaktperson:

Jose Manuel Olmos

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) utdanner studenter for arbeidslivet og åpner deres sinn for siste nytt innen kunnskap og oppdagelser. Med over 72 aktive forsknings- og utviklingsgrupper, ønsker UPCT å være ikke bare en kilde til generell kunnskap, men også et sted for vitenskapelig og teknologisk innovasjon. Disse gruppene utfører både grunnleggende og anvendt forskning innen et bredt spekter av områder, fra automatisert kontroll, fluidmekanikk, aerobiologi og miljøtoksikologi, mekanisk og elektrisk ingeniørfag, økonomi, anvendt matematikk, kjemiteknikk, metallurgi, fysikk, anleggsprosjektering og marineteknologi, for å nevne noen.

Universitetet fremmer felles forskningsprogrammer og vitenskapelig utveksling med offentlige og private organisasjoner samt ulike universiteter. For å imøtekomme samfunnets utfordringer og behovene til arbeidsmarkedet, arrangerer UPCT konferanser og seminarer innenfor ulike vitenskapelige og teknologiske felt. Dette bidrar til å styrke båndene mellom universitetet og industrien. UPCT tilbyr også undervisning innenfor ulike master- og doktorgradsprogrammer.

European Projects Office (OPECT) ved UPCT er en del av forsknings- og teknologioverføringsenheten, opprettet i 2009 for å møte utfordringene i det europeiske forskningsområdet, tilfredsstille forskernes nye krav og behov, styrke EUs forskningsaktiviteter og fremme deltakelsen. Kontoret har bred erfaring med EU-prosjekter. Siden opprettelsen har de søkt om over 350 prosjekter innenfor ulike programmer og administrerer for øyeblikket 28 europeiske prosjekter, inkludert Horisont Europa, LIFE+ og Erasmus+, blant andre.

Kontaktpersoner:

Roberto Rodriguez

Cristina Castillo

Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Construcción de la Región de Murcia (CTCON) er et innovasjonssenter innenfor bygg- og infrastruktursektoren. Siden grunnleggelsen i 2003 har CTCON utført 125 FoU-prosjekter og levert utallige tjenester til over 450 kunder. I dag består senteret av 16 teknikere og forskere som jobber med 26 FoU-prosjekter innenfor fire områder: Bærekraftig bygg, Infrastrukturer, Energi og Digital bygging.

Innenfor bærekraftig bygging og infrastruktur har CTCON bred erfaring innenfor følgende områder:

 • Betong
 • Sirkulær økonomi og resirkulerte materialer
 • Forbedrede belegg
 • Seismiske prestasjoner
 • Nanoteknologi

Innenfor energi og isolasjon inkluderer deres fokusområder:

 • Energi-effektivitet
 • Akustikk og indre kvalitet

Digital bygging omfatter følgende:

 • Digitalisering og BIM
 • IoT og Big Data
 • Overvåkning av sunne bygninger

Kontaktpersoner:

Maria Pop

Mihai Dragomir

Technical University of Cluj Napoca (UTCN) er det største tekniske universitetet i Transilvania, Romania. Det består av 12 fakulteter, to akademiske sentre (Cluj-Napoca og Baia Mare) og fire filialer. UTCNs studietilbud inkluderer 15 537 studenter på lavere nivå, 4 385 på masternivå og 865 på doktorgradsnivå. Universitetet har 908 akademiske ansatte, 891 administrativt ansatte og 88 forskningsenheter. Universitetets fagområder dekker de fleste ingeniørfag, så vel som vitenskap og kunst. Økonomien til universitetet kommer fra statsbudsjettet, egenfinansiering og institusjonell utvikling. UTCN tilpasser seg fullt ut de strategiske prioriteringene til EU, nasjonale og regionale mål for å sikre konvergens med retningslinjene for regional økonomisk utvikling.

Universitetets fire hovedpilarer (utdanning, forskning, samfunnsengasjement og internasjonale relasjoner) realiseres gjennom spesifikke nøkkeltiltak:

 • Utdanning av kvalifiserte fagfolk gjennom bachelor-, master- og doktorgradsprogrammer, samt kontinuerlig opplæring.
 • Generering av kunnskap gjennom forskning, innovasjon og kreativitet, med mål om å produsere prestisjefylte og synlige resultater som kan overføres til produkter, teknologier og løsninger.
 • Å engasjere seg i samfunnet og handle som en «bevisst samfunnsborger» på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
 • Forbindelsen mellom UTCNs fellesskap og det europeiske og globale samfunnet er resultatet av en vellykket fusjon mellom to universiteter (ClujNapoca og Baia Mare i 2012).
Et av universitetets hovedmål er å åpne opp for europeisk og global utdanning og forskning gjennom en kontinuerlig prosess med internasjonalisering. UTCN er en av de 8 universitetene som utgjør EUt+ konsortiet (European University of Technology), sammen med UPCT, Technical University of Sofia (Bulgaria), Cyprus University of Technology (Kypros), University of Technology of Troyes (Frankrike), Hochschule Darmstadt, University of Applied Sciences (Tyskland), Technological University Dublin (Irland) og Riga Technical University (Latvia).

Kontaktpersoner:

Ovidiu Rus

Valentin Chiru

Evozon er et programvareutviklings- og konsulentfirma lokalisert i hjertet av Transylvania, Cluj-Napoca, som tilbyr skreddersydde programvareløsninger, UX/UI, forretningsanalyse, testing, sikkerhet og IT-tjenester. Grunnlagt i 2005, har selskapet for øyeblikket rundt 500 ansatte.

Selskapet har erfaring innenfor følgende forretningsområder:

 • Detaljhandel
 • Bank og finans
 • Helseprogramvare
 • Smarbyer
 • AI og maskinlæring
 • Mobilitetsløsninger

Med støtte fra forretningsfokuserte enkeltpersoner, tilbyr vi våre tjenester i London, San Francisco, New York, Phoenix, Sverige, Østerrike og Japan.