Clădire Verde: Spre un Viitor Durabil

Clădire Verde: Spre un Viitor Durabil

Eficiența energetică a unei clădiri este determinată prin consumul de energie consumat pe metru pătrat raportat la suprafață utilă a acesteia, permițându-se comparații cu reperele stabilite pentru tipurile comune de clădiri. Reperul tipic este nivelul median de performanță al tuturor clădirilor dintr-o anumită categorie și bune practici.

Clădirile sunt parte integrantă a vieții noastre zilnice și sunt cei mai mari consumatori de energie și emițători semnificativi de dioxid de carbon în UE. Clădirile din UE reprezintă 40% din consumul de energie și 36% din emisiile de gaze cu efect de seră, provenind din construcția, utilizarea, renovarea și demolarea acestora. Astăzi, 85% din clădirile UE au fost construite înainte de anul 2000 și 75% dintre acestea au o performanță energetică slabă, ducând la o risipă semnificativă de energie. Această problemă poate fi atenuată prin modernizarea clădirilor existente și încorporarea soluțiilor inteligente și a materialelor eficiente din punct de vedere energetic în construcțiile noi. Clădirile eficiente energetic duc la facturi mai mici la energie și la o cerere redusă de energie. Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor nu doar conservă energie și reduce costurile, atenuând astfel sărăcia energetică și sporind independența energetică, dar și îmbunătățește sănătatea și bunăstarea cetățenilor, ridicând standardele de viață la niveluri contemporane pentru toată lumea.

Îmbunătățirea eficienței energetice în clădiri este esențială pentru economisirea energiei și atingerea unui stoc de clădiri fără emisii, complet decarbonizat, ceea ce este crucial pentru atingerea obiectivului ambițios al Pactului Ecologic European de neutralitate a carbonului până în 2050. Reglementările UE privind eficiența energetică a clădirilor au avut impacturi pozitive substanțiale. De la implementarea acestor măsuri în codurile naționale de construcții, consumul de energie în clădirile moderne a fost redus la jumătate comparativ cu clădirile tipice din anii 1980.

Certificat de Performanță Energetică a Clădirii

Evaluarea energetică a unei clădiri este exprimată prin mai mulți indicatori care explică motivele performanței energetice bune sau rele și oferă informații utile pentru formularea de recomandări pentru îmbunătățirea acestei performanțe. Acești indicatori sunt măsurați anual și se referă la unitatea de suprafață utilă a clădirii. Ei sunt derivați din energia consumată pentru a satisface nevoile asociate cu condițiile normale de funcționare și ocupare în condiții climatice specifice. Aceasta include energia folosită pentru încălzire, răcire, ventilație, producția de apă caldă menajeră și, unde este cazul, iluminat, toate având scopul de a menține confortul termic și lumina, precum și calitatea aerului interior. Indicatorii principali sau globali ai eficienței energetice includ:

 • Emisii anuale echivalente de CO2 (CO2eq): Acesta măsoară emisiile de gaze cu efect de seră asociate cu consumul de energie al clădirii.
 • Consum anual de energie primară neregenerabilă: Acesta monitorizează cantitatea de surse de energie neregenerabilă consumate anual de clădire.

Acești indicatori ajută la înțelegerea performanței energetice generale a clădirii și evidențiază zonele unde se pot face îmbunătățiri. Gradul de eficiență depinde de diverși factori, inclusiv climatul local, designul clădirii, metodele și materialele de construcție, sistemele de încălzire, ventilație, aer condiționat și apă caldă, precum și aparatele și echipamentele utilizate în clădire.

Un Certificat de Performanță Energetică (CPE) este un document oficial care indică eficiența energetică actuală și potențială a unei locuințe. Acesta prezintă o scară de evaluare de la A la G, A fiind cea mai eficientă și cea mai ieftină de încălzit. CPE include, de asemenea, o listă de acțiuni recomandate pentru a îmbunătăți eficiența energetică a locuinței.

CPE-urile sunt valoroase pentru toți actorii din sectorul construcțiilor. Ele oferă un mecanism pentru cumpărătorii și chiriașii potențiali de a compara eficiența energetică a diferitelor clădiri sau clasificările energetice ale unei game de clădiri similare. În plus, certificarea permite o comparație între clădirile existente și codurile de construcție recente, oferind o modalitate de a evalua eficiența clădirilor mai vechi în raport cu cele noi. Un CPE este necesar atunci când se vinde, închiriază sau construiește o locuință în țări precum Marea Britanie și Spania.

Luând ca exemplu un CPE pentru o clădire din Spania, certificatul este împărțit în mai multe părți:

 • Locația clădirii: Include adresa, zona climatică și alte informații geografice relevante.
 • Tipul clădirii: Specifică categoria clădirii, cum ar fi rezidențială sau comercială.
 • Descrierea performanței energetice a clădirii: Detaliază utilizarea actuală a energiei și eficiența acesteia.
 • Evaluarea energetică a clădirii: Oferă clasificarea eficienței energetice pe o scară de la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă).
 • Recomandări pentru îmbunătățirea eficienței energetice: Sugerează măsuri pentru a spori performanța energetică a clădirii.
 • Teste, verificări și inspecții efectuate de tehnicianul certificator: Enumeră evaluările efectuate pentru a certifica clădirea.

Certificatele pentru Clădiri Verzi

Clădirea verde este un proces cuprinzător care se aplică clădirilor, amplasamentelor lor, interiorului, operațiunilor și comunităților în care sunt situate. Acest proces se extinde pe întreaga durată de viață a unui proiect, de la conceptul inițial până la sfârșitul vieții clădirii, inclusiv reciclarea sau reutilizarea componentelor acesteia. Termenul de clădire verde cuprinde mai multe faze:

 • Planificare: Stabilirea obiectivelor și strategiilor sustenabile pentru proiect.
 • Proiectare: Crearea planurilor clădirii care integrează practici ecologice.
 • Construcție: Utilizarea materialelor și metodelor sustenabile.
 • Operațiuni: Gestionarea eficientă a clădirii pentru a minimiza impactul asupra mediului.
 • Sfârșitul vieții: Reciclarea sau reînnoirea componentelor clădirii pentru a reduce deșeurile.

Scopul clădirii verzi este de a atinge un echilibru sănătos și dinamic între beneficiile de mediu, sociale și economice. Această abordare holistică implică luarea în considerare a sistemelor naturale, umane și economice pentru a găsi soluții care îmbunătățesc calitatea vieții pentru toți. „Ecologizarea” mediului construit înseamnă adoptarea practicilor sustenabile care îmbunătățesc bunăstarea indivizilor și comunităților, protejând și conservând resursele naturale.

Obiectivul triplu al dezvoltării sustenabile în mediul construit este de a crea valoare pentru toți părțile interesate, nu doar pentru unii selectați. Aceasta înseamnă că clădirile și comunitățile sustenabile ar trebui să ofere:

 • Beneficii de mediu: Utilizarea eficientă a resurselor, reducerea deșeurilor și minimizarea amprentei de carbon. De exemplu, o clădire eficientă din punct de vedere energetic nu ar trebui doar să economisească bani, ci și să asigure bunăstarea ocupanților săi.
 • Beneficii sociale: Promovarea sănătății, siguranței și bunăstării comunității. O clădire nu ar trebui să compromită sănătatea ocupanților, deoarece o clădire eficientă din punct de vedere energetic care economisește bani proprietarilor dar face ocupanții bolnavi nu este sustenabilă.
 • Beneficii economice: Contribuirea la stabilitatea economică și prosperitatea tuturor părților implicate. Un material cu o amprentă de carbon mică ar trebui să fie produs etic, fără a exploata muncitorii, deoarece un material fabricat în condiții de exploatare nu este sustenabil.

Un proiect cu adevărat sustenabil asigură integrarea considerentelor de mediu, sociale și economice. De exemplu, o clădire eficientă energetic care economisește bani proprietarilor dar face ocupanții bolnavi nu este sustenabilă, nici un material cu amprentă mică de carbon dar fabricat în condiții de exploatare, și nici un eco-resort care dislocă specii amenințate sau localnici.

Certificările pentru clădiri verzi sunt folosite pentru a evalua și recunoaște clădirile care îndeplinesc anumite cerințe sau standarde de sustenabilitate. Unele dintre cele mai cunoscute certificate pentru clădiri verzi includ: LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), Energy Star, BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), Green Globes, Living Building Challenge, GreenGuard, WELL Building Standard, NABERS, Green Star, CASBEE, VERDE, etc. Două dintre principalele certificări pentru clădiri verzi în Europa sunt descrise mai jos:

BREEAM este un standard internațional de sustenabilitate acordat unui grup select de clădiri care îndeplinesc criteriile sale riguroase. Certificarea BREEAM poate fi obținută în trei domenii: utilizare, clădire și construcție nouă & renovare. O evaluare BREEAM evaluează: specificațiile, proiectarea, construcția și utilizarea unei clădiri folosind măsuri de performanță recunoscute setate împotriva reperelor stabilite. Aceste măsuri acoperă o gamă largă de categorii și criterii, de la energie la ecologie, concentrându-se pe cei mai influenți factori.

LEED este cel mai utilizat sistem de clasificare a clădirilor verzi din lume. Acesta oferă un cadru pentru proiectarea, construirea și operarea clădirilor verzi sănătoase, eficiente din punct de vedere energetic și care economisesc costuri. Certificarea LEED oferă beneficii de mediu, sociale și de guvernanță. Este aplicabilă tuturor tipurilor și fazelor de clădiri, inclusiv construcții noi, amenajări interioare, operațiuni și întreținere, și structuri de bază și carcasă. Clădirile certificate LEED sunt recunoscute pentru sustenabilitatea lor și impactul pozitiv asupra mediului și ocupanților.